1
מתאריך  1/6/1994
עד תאריך  30/6/1994
רבעון  2-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0906
מזהה  131
העתקת קישור