1
מתאריך  1/5/1994
עד תאריך  31/5/1994
רבעון  2-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0833
מזהה  130
העתקת קישור