מתאריך  1/4/2005
עד תאריך  30/6/2005
רבעון  2-2005
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.692
דמי שרות מועצת החלב  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.6512
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7328
מזהה  13
העתקת קישור