1
מתאריך  1/4/1994
עד תאריך  30/4/1994
רבעון  2-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0506
מזהה  129
העתקת קישור