1
מתאריך  1/3/1994
עד תאריך  31/3/1994
רבעון  1-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0244
מזהה  128
העתקת קישור