1
מתאריך  1/2/1994
עד תאריך  28/2/1994
רבעון  1-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0409
מזהה  127
העתקת קישור