1
מתאריך  1/1/1994
עד תאריך  31/1/1994
רבעון  1-1994
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0453
מזהה  126
העתקת קישור