1
מתאריך  1/12/1993
עד תאריך  31/12/1993
רבעון  4-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0337
מזהה  125
העתקת קישור