1
מתאריך  1/11/1993
עד תאריך  30/11/1993
רבעון  4-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0336
מזהה  124
העתקת קישור