1
מתאריך  1/9/1993
עד תאריך  30/9/1993
רבעון  3-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0034
מזהה  122
העתקת קישור