1
מתאריך  1/8/1993
עד תאריך  31/8/1993
רבעון  3-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0017
מזהה  121
העתקת קישור