1
מתאריך  1/7/1993
עד תאריך  31/7/1993
רבעון  3-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.0133
מזהה  120
העתקת קישור