1
מתאריך  1/1/2006
עד תאריך  31/3/2006
רבעון  1-2006
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6526
דמי שרות מועצת החלב  0.0445
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.6971
עלות הובלה מוכרת  0.043
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7401
מזהה  12
העתקת קישור