1
מתאריך  1/6/1993
עד תאריך  30/6/1993
רבעון  2-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9994
מזהה  119
העתקת קישור