1
מתאריך  1/5/1993
עד תאריך  31/5/1993
רבעון  2-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9902
מזהה  118
העתקת קישור