1
מתאריך  1/4/1993
עד תאריך  30/4/1993
רבעון  2-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9895
מזהה  117
העתקת קישור