1
מתאריך  1/2/1993
עד תאריך  28/2/1993
רבעון  1-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9763
מזהה  115
העתקת קישור