1
מתאריך  1/1/1993
עד תאריך  31/1/1993
רבעון  1-1993
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9824
מזהה  114
העתקת קישור