1
מתאריך  1/10/1992
עד תאריך  31/10/1992
רבעון  4-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.926
מזהה  111
העתקת קישור