1
מתאריך  1/9/1992
עד תאריך  30/9/1992
רבעון  3-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9047
מזהה  110
העתקת קישור