1
מתאריך  1/10/2005
עד תאריך  31/12/2005
רבעון  4-2005
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6716
דמי שרות מועצת החלב  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.7124
עלות הובלה מוכרת  0.043
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7554
מזהה  11
העתקת קישור