1
מתאריך  1/8/1992
עד תאריך  31/8/1992
רבעון  3-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9325
מזהה  109
העתקת קישור