1
מתאריך  1/7/1992
עד תאריך  31/7/1992
רבעון  3-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9244
מזהה  108
העתקת קישור