1
מתאריך  1/6/1992
עד תאריך  30/6/1992
רבעון  2-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8932
מזהה  107
העתקת קישור