1
מתאריך  1/5/1992
עד תאריך  31/5/1992
רבעון  2-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.897
מזהה  106
העתקת קישור