1
מתאריך  1/4/1992
עד תאריך  30/4/1992
רבעון  2-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.8936
מזהה  105
העתקת קישור