1
מתאריך  1/2/1992
עד תאריך  28/2/1992
רבעון  1-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9121
מזהה  103
העתקת קישור