1
מתאריך  1/1/1992
עד תאריך  31/1/1992
רבעון  1-1992
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.9071
מזהה  102
העתקת קישור