1
מתאריך  1/7/2005
עד תאריך  30/9/2005
רבעון  3-2005
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.6614
דמי שרות מועצת החלב  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.7022
עלות הובלה מוכרת  0.0408
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.743
מזהה  10
העתקת קישור