1
מתאריך  1/1/2003
עד תאריך  31/3/2003
רבעון  1-2003
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.46363
דמי שרות מועצת החלב  0.03829
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.50192
עלות הובלה מוכרת  0.045877
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5478
מזהה  1
העתקת קישור