חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 - מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 4

הבהרה

"בסוף הפסקה הראשונה לנספח ו' (נוסח ערבות בנקאית) נאמר בטעות "שירותי דפוס".

במקום "שירותי דפוס" יש לקרוא "שירותי פינוי, הובלה וסילוק של פגרי בקר". "קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט