חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي


הזמנה להציע הצעות מס' 3/16- מתן שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית - הודעת הבהרה מס' 1

להלן שאלות שהופנו למועצה ע"י משתתף במכרז והתשובות לשאלות הללו:
 

1.
שאלה: האם האפליקציה רק בעברית?
   תשובה: האפליקציה רק בשפה העברית.

2. שאלה: אשמח להבהרה לגבי סעיף 1, סוגי המודלים שידרשו. דרוש הסבר.
   תשובה: סוגי המודולים: הכוונה למה שהלחיצות על הכפתורים באפליקציה יעשו. מאחורי כל כפתור ישנו מודול.

3. שאלה: למה הכוונה "כפתור ריק ללא כותרת ב/א"?
   תשובה: הכוונה היא לכפתור עתידי. המכרז כולל פיתוח עתידי של שני כפתורים שטרם הוגדרו , אך יוגדרו במהלך תקופת החוזה

4. שאלה: מה זה כילוי?
   תשובה: הכוונה להפניה לאתר/אפליקציה של נותן שירות למועצה.בברכה,
מועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ)קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט