חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בניית ותחזוקת אתר אינטרנט במסגרת מכרז 2/16 - הודעת הבהרה מספר 4


להלן מענה לשאלות/בקשות להבהרות לפניות שהגיעו למועצה לאחר פרסום המכרז שבנדון:

1. שאלה: האם המכרז מיועד רק לחברות או גם לעצמאים?  
    תשובה: המכרז מיועד לפרטים ולגופים מאוגדים שעומדים בתנאי הסף. 

2. שאלה: כללי סעיף 8: האם צריך להגיש את קורות חיים של מנהל הפרויקט בלבד או שיש להוסיף גם קורות חיים המתכנתים
    והמעצבים.
    תשובה: של מנהל הפרויקט בלבד.

3. שאלה: כללי סעיף 17: צורת הגשת ניירת המכרז -  האם יש להגיש את מסמכי המכרז במעטפה אחת גדולה (עליה נכתב
    מס' המכרז) ובתוכה שתי מעטפות נפרדות וסגורות המכילות:1. את מעטפת מסמכי המכרז. 2. את הצעת המחיר.
   תשובה: המציעים מתבקשים להגיש את הצעת המחיר במעטפה נפרדת וסגורה ולהכניסה לתוך המעטפה שבה תוגש ההצעה.

4 שאלה: כללי סעיף 21: פירוט שלב ב': לוח הזמנים - האם נדרש להציג לוח זמנים עבור כל אתר בנפרד? הצעת המחיר-האם יש
   להציג את הפירוט עבור כל אתר בנפרד?
   תשובה: אין צורך להציג לוחות זמנים והצעות מחיר נפרדות לכל אתר.

5. שאלה: הצעת המחיר: נספח ב'- 4א "עבור בניית אתרי האינטרנט", האם המחיר מתייחס ל-3 האתרים ביחד?  או שהמחיר
   הוא עבור כל אתר בנפרד?
   תשובה: ראה תשובה מספר 3 בהבהרה מספר 2.   
         
6. שאלה: כללי סעיף 5 יש התייחסות לבניית אתר מידע נוסף, האם הוא חלק מהמכרז? המחיר צריך לכלול גם אותו? במידה וכן
    דרוש יותר מידע לגביו.
    תשובה: ראה תשובה מספר 1 בהבהרה מספר 2. 

7. שאלה: תנאי סף סעיף 11(2) האם הקמת ותחזוקת אתר עבור מחלבה מהווה שירות המונע מאיתנו לעמוד בתנאי הסף?
    תשובה: התשובה חיובית. ראו גם תשובה לשאלה 6 בהודעת הבהרה מס' 2

8. שאלה: מציע מסוים ביקש לאפשר להציע כמערכת לניהול האתר והתוכן את המוצר SiteVision ?  
    תשובה: המזמין יבחן את ההצעה שתוגש.
 

9. שאל
ה: נספח א' (11): עיצוב Look and Feel של דפים מובילים (לפחות 5 דפים) – כמה דפים מתוכננים באתר?
    האם הכוונה ל-5 תבניות?
    תשובה: מדובר ב-5 עמודים שונים. חלק מהעמודים מאופיינים ומופיעים בנספח 30. שאר העמודים יאופיינו כחלק מהפרויקט.

10.שאלה: נספח א' (14) האם נדרש תו אתר נגיש?
    תשובה: הנגשה ע"פ החוקקישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט