חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בניית ותחזוקת אתר אינטרנט במסגרת מכרז 2/16 - הודעת הבהרה מספר 3


להלן מענה לשאלות/בקשות להבהרות לפניות שהגיעו למועצה לאחר פרסום המכרז שבנדון:

1. שאלה: כללי סעיף 4 - מה קורה עם האתרים שקיימים באנגלית ובערבית?
    תשובה: המכרז מתייחס לשלושת האתרים המצוינים בסעיף 4 לחלק הכללי במכרז. כמו כן ראה נספח א' בהזמנה להציע הצעות,
    סעיף טכנולוגיה (7).

2. שאלה: כללי סעיף 6- SEO האם הכוונה לתאימות האתר למנועי חיפוש ו/או לקידום באמצעות שינוי טקסים, עריכה תכנית וניהול
    קמפיינים כגון google adwords.
    תשובה: הכוונה לתאימות למנועי חיפוש  ויישום דרישות החברה שתהיה אחראית על זה.

3. שאלה: כללי סעיף 11 (2) חברתנו מוכרת מערכות מפתחות חכמות למחלבה שהם מעין ארונות לשמירה ולניהול המפתחות של צי
    משאיות ההובלה. האם זה מונע מאיתנו לגשת למכרז?
    תשובה: אין מניעה. הכוונה היא למתן שירותים בתחום המכרז או בתחומים משיקים. כמו כן ראה גם שאלה ותשובה מספר
    6 שנמצאת בהודעת הבהרה מספר 2.

4. שאלה: כללי סעיף 11 (3) - האם מספיק אתר שהוקם בשתי שפות אך אינו מציג את שתי השפות יחד?
    תשובה:  מספיק.

5. שאלה: כללי סעיף 12 (4)- כאמור אנו מוכרים ארונות מפתחות למחלבה
    תשובה: ראה תשובה מספר 3 בהבהרה זו.

6. שאלה: כללי סעיף 12 (6) - דוגמאות לעיצוב יכולות להיות אותם 3 אתרים שבתחילת הסעיף?
   תשובה: השאלה אינה ברורה.

7. שאלה: נספח א'-טכנולוגיה (1) - אנו מציעים בנייה במערכת קוד פתוח DRUPAL. מקובל?
   תשובה: אפשרות בניה זו צריכה להיות חלק מההצעה ותבחן ע"י המועצה לענף החלב.

8.  שאלה: נספח א'-טכנולוגיה (7) - מה הכוונה להכנה לאתר בערבית? לא יהיה אתר בערבית בשלב הראשון?
    תשובה: המכרז מתייחס לשלושת האתרים המצוינים בסעיף 4 לחלק הכללי במכרז, כמו כן ראה תשובה מספר 1 בהבהרה זו.

9. שאלה: האם חייבת להיות ערבות בנקאית או שניתן לספק ערבות למשל על ידי ארגון קניות מרכזי?
    תשובה: חייבים בערבות בנקאית.

10.שאלה: האם צריך להסב את כל החומרים שבאתרים הקיימים לאתרים החדשים?
    תשובה: כן, יהיה צורך להסב את מרבית החומרים מאתרים קיימים לחדשים.קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט