חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בניית ותחזוקת אתר אינטרנט במסגרת מכרז 2/16 - הודעת הבהרה מספר 2


להלן מענה לשאלות/בקשות להבהרות לפניות שהגיעו למועצה לאחר פרסום המכרז שבנדון:

1.שאלה: בסעיף 2  כתוב כי הנכם מעוניינים לשדרג את האתרים הקיימים. אך מאידך מצוין אתר תדמיתי, מקצועי לאנשי התחום
   ואתר מועצת הבשר, מה הכוונה בדיוק? כמו כן מצויין אתר נוסף רביעי אתר מידע . האם קיים היום אחד כזה? אם לא היכן
   הפירוט תכולה עבורו? ה-API לאיזו מערכת?
  תשובה: אכן קיימים כרגע 3 אתרים כפי שכתוב בסעיף כללי (4), והמכרז מתייחס לשלושה אתרים חדשים שיחליפו את
  האתרים הקיימים.
  לגבי הרביעי - מדובר ב-API לאפליקציה

2.שאלה: ה-WIRE FRAME הינו דוגמה עבור? פורטל המידעי?
   תשובה: WIRE FRAME - כוונתנו היא שהשפה העצובית של כל האתרים והאפליקציה תהא זהה.

3.שאלה: בנספח ב' בסעיף 4 א' לכלול את סך הסכום? כמו כן סעיף 4 ב?
   תשובה: התבקשה הצעה נפרדת עבור הקמת האתרים ועבור תחזוקתם.

4.שאלה: האם יש צורך בערבות הביצוע בשלב א' של המכרז,
   תשובה: אין צורך להגיש ערבות ביצוע בשלב א' של המכרז.

5.שאלה: לגבי סעיף מספר 28 -האם הכוונה היא בשנה הראשונה ל-400 שעות תמיכה טלפונית ולאחר מכן 150 לשארית הזמן ?
   תשובה: ההתייחסות הינה לרבעון ולכן 100 שעות לרבעון בשנה הראשונה ו-50 שעות לרבעון בכל אחת מהשנים שלאחר מכן.   

6.שאלה: לגבי תנאי סף - בסעיף גדול 11, סעיף קטן 2 - חברה שנותנת שירותים בתחומי מערכות המידע והמחשוב לחברות
   שונות בתחום המזון והחלב שואלת האם ניתן לבטל את תנאי הסף בנושא או למקד אותו ביחס לעובדים נותני השירותים, או
  ביחס לשירותים נושא המכרז בלבד.
  תשובה: במסגרת תנאי הסף בסעיף 11 (2) למכרז: "לגורמים שעסקם התחום החלב ומוצריו או בתחום הבשר" יחשבו:
  מחלבות, יצרני חלב, יבואני חלב ויבואני בשר
קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט