חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربيהזמנה להציע הצעות מס' 1/16 - הפקת כנס מדעי הבקר – הודעת הבהרה מספר 4


להלן שאלות שהופנו למועצה ע"י משתתפים במכרז והתשובות לשאלות הללו.

1. שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר האם במסגרת הצעת המחיר במכרז עלינו לפרט את מרכיבי כל סעיפי מפרט השירותים
    הנדרש או מחיר סופי אחד שכולל את הכל?
    תשובה: המפיקה יכולה לפרט את מרכיבי כל סעיף או לתת מחיר סופי אחד לכל ההפקה  - כרצונה.

2. שאלה: בכנס הקודם היו 47 מציגים. כפי שציינתם חלקם בונים עצמאית. כמה ביתנים נכון לקחת בחשבון כדי להיערך נכון?
    תשובה: קשה להעריך, יהיה נכון לקחת בחשבון כ- 47 ביתנים כדי להיערך. הביתן הקטן ביותר הוא 2 על 3 מטר, יש חברות
    שלוקחות מכפלות של גודל זה.

3. שאלה: ציינתם כי אחריות התמחור של הביתנים היא של המועצה- מה הכוונה? האם אין צורך להכניס עלות של 47 ביתני סימה
    סיסטם?
    תשובה - התשלום שעל המציגים לשלם נקבע על ידי המועצה. על המפיקה לתמחר בניית 47 ביתנים (במציאות מספר זה קטן
    יותר כי מציגים לוקחים גם ביתנים כפולים ומשולשים).עלות זו תגולם בתוך דמי ההפקה.

4. שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר בסעיף 6 – עמדות רישום (בזמן הכנס) האם נדרש לתמחר עלות שרוך לתג ממותג למרות
    שמצוין בהערות שזו חסות?
    תשובה: אין צורך לתמחר עלות שרוך לתג. שרוך זה מסופק על ידי נותן חסות.

5. שאלה: מה הכוונה בסעיף ההגברה לכמות 5 או 7 בשולחן ראש?
    תשובה: זהו מספר האנשים שיושבים בפנל-בין 5 ל-7, יש לדאוג להגברה לנואמים.

6. שאלה: נא הבהירו בנוגע לסעיף: "עיטוף,ביול, ודיוור".
    תשובה: הזמנות ל-VIP נשלחות בדואר, יש לשים ההזמנות במעטפות, להדביק מדבקות שם ובולים, ולשלוח בדואר.

7. שאלה: אירועי לילה- מה בדיוק נדרש לתמחר מבחינת הבמה וההגברה של האמן האורח?
    תשובה:  המחלבה המארחת מסכמת עם האמן את תנאי הופעתו ומשלמת עבור צרכיו. על חברת ההפקה לדאוג להחזיר את
    האולם למצבו שלפני ההופעה.

8. שאלה: מהי כמות האנשים בכל יום באולם A?
    תשובה: עד 600 איש.
 
9. שאלה: מקום מאובטח לאחסנה בלילה עבור המציגים – נבקש את חידודכם לסעיף זה .
   תשובה: קיימים חומרים שהמציגים מעוניינים לאחסן בלילה. יש לאפשר להם לאחסן חומרים אלה במחסן הכנס, שמסופק על ידי
   המלון.

10. שאלה: מה הכוונה בסעיף " הכנת תלושים ותגים למעטפות שמיות"?
    תשובה: הכוונה לתלושי ארוחות, כיבוד וכניסה לאירועים החברתיים. אלה צריכים להיות מוגשים לנרשם יחד עם התג השמי.

11. שאלה: נבקש הבהרתכם לסעיף: "מענה לצרכים מיוחדים של חקלאים ברישום".
    תשובה:  מנסיוננו, יש שנרשמים לכנס נתקלים בקושי טכני (מחשב,פקס), יש להקצות כ״א לסיוע טלפוני בנושא ההרשמה.

12.שאלה: האם באולם מלכת שבא נדרש גב במה?
    תשובה: כן.

13. שאלה: האם ההסכם שלכם מול המלון כולל את כל סעיפי המזון והמשקאות הנדרשים לכנס?
    תשובה: כן.

14. האם אנו נדרשים להכניס למכרז תמחור של חדרים? מזון? וסעיפים נוספים הקשורים למה שבגרתם מול המלון?
    תשובה - לא, הכל סגור.

15. שאלה: האם גביית התשלום נעשית דרך אתר הרישום? במידה וכן, יש לקחת בחשבון כי כאשר התשלום הוא באמצעו כרטיס
    אשראי אחוז מסוים מהתשלום הולך לטובת טרנזיקציה- נבקש הבהרתכם בנוגע לתשלום דרך האתר (האם באמצעות כרטיס
    אשראי, מה גובה התשלום, האם כל ה-1,200 משתתפים צפויים לשלם וכו')
    תשובה: יש לכלול עלויות משוערות של הטרנסקציה בעלות ההפקה המבוקשת. בערך מחצית הנרשמים משלמים דרך חברה
   המספקת שירותים לרפתות בשם ״שיאון״, במקרה זה אין צורך בכרטיס אשראי אלא במספרם הסידורי בחברה זו.

16. שאלה: בחוברת התקצירים נבקש הבהרתכם האם נדרשים גם 180 עמודים ריקים A4?   
    תשובה: לא. החוברת מוכנה על ידי הוועדה המדעית, יש צורך רק להדפיסה ולעצב את הכריכה. אין צורך בעמודים ריקים.

17. שאלה: מבחינת היסעים האם נדרש לתמחר משהו נוסף מעבר ל- 8 אוטובוסים (7 לאורחים+1 ללהקת זמר) . כמו כן, נבקש את חידודכם בנוגע להסעות של להקת הזמר (מהיכן יוצאת ההסעה ולאן חוזרת)
    תשובה: אין צורך בתמחור נוסף. מקום גיאוגרפי של הלהקה אינו ידוע כרגע ואינו משנה לתמחור.

18. שאלה: האם נדרש מנהל/ת קונסולה או שאתם דואגים להביא מישהו מטעמכם לניהול הבמה/ המושבים וההרצאות?
    תשובה: נדרש ניהול הבמה, המושבים וההרצאות.

19. אנא חדדו את דרישות המיתוג לטובת עמדות הרישום. האם תרצו שהרישום יתבצע בדלפקי קבלה מסוג סימה ססיטם או ע"ג
     שולחנות שהמלון מספק?
    תשובה: נדרשים דלפקי קבלה ממותגים.

20. נא הבהרתכם כי עלות שאטלים ירדה מתמחור זה.
    תשובה: עלות השאטלים תתומחר בנפרד ממכרז זה.

21. שאלה: נדרש להכניס לתמחור גם עלויות של מהנדס חשמל וקונסטרוקציה. היכן תרצו  שנכניס סעיפים אלו?
    תשובה: בעלות ההפקה.

22. ציינתם כי נדרשים בקבוקי מים למרצים, אותם המלון אינו מספק (רק דספנסרים עם מים). כמה בקבוקים נדרשים?
     היכן להכניס את התמחור הזה?
    תשובה: נדרשים 150 בקבוקי מים קטנים. התמחור יכנס בעלות ההפקה.

23. שאלה: בכל הנושא של מרכז הרישום- היכן תרצו שנכתוב את העלויות במסמך? (של האתר, הסליקה, עלות קו פקס ומייל וכו')
    תשובה: בעלות ההפקה.
 
 קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט