קבצים

http://m.milk.org.il/media/sal/katavot/2451380/f4_אביבה-הבהרה מכרז פרסום.pdf