קבצים

http://m.milk.org.il/media/sal/katavot/2451363/f4_נטלי-מכרז שירותי אירוח כנס מדעי בקר סופי.pdf