קבצים

http://m.milk.org.il/media/sal/katavot/2451337/f4_קלאודיו-הזמנה להציע הצעות לרכישת אבקת חלב כחוש לשם ייצואה מישראל.pdf